Природні мінерали – ефективні поглиначі шкідливих домішок із води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджена можливість використання природних мінералів українських родовищ для адсорбційного очищення питної води від іонів заліза і амонійного азоту. The possibility of natural mineral deposits Ukrainian adsorption for purification of drinking water by iron ions and ammonium nitrogen.

Опис

Ключові слова

адсорбція, питна вода, палигорськіт, клиноптилоніт, залізо, амонійний азот, adsorption, drinking water, palygorskite, klinoptilonit, iron, ammonia nitrogen, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Мельник, Л. М. Природні мінерали – ефективні поглиначі шкідливих домішок із води / Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук, З. П. Мельник // Економіка, Екологія, Управління : Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України. - 2012. – Вип. 1. - C. 163-165.

Зібрання