Сучасні тенденції конструювання змісту навчальних програм спецкурсів для допрофільної підготовки з іноземної мови учнів основної школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі обґрунтування сучасних тенденцій конструювання змісту навчальних програм спецкурсів для допрофільної підготовки з іноземної мови учнів основної школи.
The article is devoted to the problem of syllabus design for preprofile training students of 8-9 forms.

Опис

Ключові слова

профільне навчання, profile training, технічне проектування, технічна творчість фахівців, інновація, творча особистість, проектування, конструювання, концептуальні засади, technical projection, technical work of specialists, innovation, creative personality, projecting, construction, conceptual grounds

Бібліографічний опис

Федусенко, Ю. І. Сучасні тенденції конструювання змісту навчальних програм спецкурсів для допрофільної підготовки з іноземної мови учнів основної школи / Ю. І. Федусенко, І. А. Сушко // Проблеми сучасного підручника. - Київ : 2010. - № 1 (10). - С. 411-416.

Зібрання