Оцінка ефективності утилізації теплоти повітря в сушарках солоду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз технологічних процесів сушіння показує перспективи збільшення теплових втрат зі зменшенням кількості ярусів сушарок солоду. Оцінюються теплові й економічні втрати, пропонуються напрями їх зменшення.
The analysis of technological processes of drying shows the prospects of increase of thermal losses with diminishing of amount of tiers of dryers of malt. Thermal and economic losses are estimated, directions of their diminishing are offered.

Опис

Ключові слова

тепловий насос, рекуперація, сушка, режими сушки, heat pump, recuperation, drying, modes of drying, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Піддубний, В. А. Оцінка ефективності утилізації теплоти повітря в сушарках солоду / В.А. Піддубний, А.І. Українець, А.І. Соколенко // Наукові праці УДУХТ. – 2001. – №9. – С. 121-122.

Зібрання