Лінгвістична інтерпретація перифрази як різновиду вторинної номінації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті описано перифраз як один із засобів вторинної номінації. Розглянуто теоретичне підґрунтя цього явища, проаналізовано підходи до визначення цього мовного явища. The article describes peripherals as one of the secondary nomination tools. The theoretical background of this phenomenon is considered, approaches to the definition of this linguistic phenomenon are analyzed.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, номінація, вторинна номінація, перифраза, оцінна характеристика, nomination, secondary nomination, periphrasis, evaluation characteristic

Бібліографічний опис

Приблуда Л. М. Лінгвістична інтерпретація перифрази як різновиду воринної номінації/ Л. М. Приблуда // Virtus. – 2020. – № 44. – С. 155–159.

Зібрання