Моделювання перехідних процесів на випарній установці з апаратами Роберта

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Надано результати моделювання проходження температурних та концентраційних хвиль по корпусам випарної установки, як відгук на ступеневу зміну парового навантаження на останній корпус ВУ. Отримано відповідні розрахункові залежності, наданo графічну інтерпретацію результатів. The results of the temperature and concentration waves modeling of their passage along the stages of a multy effect evaporation station. This passage has been obtained as a result of an abrupt step vice change of steam load on the last stage of the evaporation station. The resultant calculation equations have been derived, graphical interpretation of the results is presented.

Опис

Ключові слова

функції відгуку, functions of review, випарна установка, перехідні процеси, концентрування, evaporation station, transients, concentrations, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Петренко, В. П. Моделювання перехідних процесів на випарній установці з апаратами Роберта / В. П. Петренко, М. О. Прядко, В.О.Бойко // Цукор України. - 2012. - № 10(82).

Зібрання