Логістика постачання молочної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито існуючу проблему постачання молочної продукції. Охарактеризовано стан та перспективи розвитку ринку молока в Україні. Проведено оцінку логістичних витрат молочних підприємств. Запропоновано використання сітьового графіка постачання молочної продукції.
In this article reviled the existed problem of milk products delivery, characterized the state of perspectives for developing milk market in Ukraine. It is made the logistic expenses evaluation of milk enterprises, suggested usage of net schedule of milk products delivery.

Опис

Ключові слова

молочна промисловість, молочная промышленность, логістика постачання, витрати на збут, канали розподілу продукції, сітьовий графік, dairy industry, logistics supply, distribution costs, channels of distribution of products, network diagram, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Штанько, Л. О. Логістика постачання молочної продукції / Л. О. Штанько // Наукові праці НУХТ. - 2005. - № 17. - С. 149 - 152.

Зібрання