Створення бази знань з методів конторолю якості харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описано створювану на кафедрі інформатики УДУХТ інформаційно-довідкову систему «Якість», яка містить докладну інформацію про чинні в Україні стандарти якості, про методики організації суцільного контролю продукції, сертифікацію продукції і систем якості, а також про вибір плану випробувань для контролю якості й програми для оброблення результатів випробувань. Described are created in the department of computer science UGUPT information-reference system "Quality", which contains detailed information about the current quality standards in Ukraine, about the methods of the organization complete control products, product certification and quality systems, as well as about the choice of test plans for quality control and program processing the test results.

Опис

Ключові слова

інформаційно-довідкова система, вибір плану випробувань, якість, стандартизація, сертифікація продукції і систем якості, product certification and quality systems, choice of test plan, quality, standardization, information system, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Хлобистова, О. А. Створення бази знань з методів конторолю якості харчових продуктів / О. А. Хлобистова, Н. І. Обізюк // Харчова промисловість. - Київ : УДУХТ, 2001. – № 1 (46). - С. 64-65.

Зібрання