Раціональна технологія очищення стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1992

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізована можливість застосування традиційної аеробної технології очищення стічних вод. Запропонований метод анаеробної ферментації концентрованих стоків. Визначена економічна та екологічна ефективність застосування анаеробно-аеробної технології очищення стічних вод різних галузей харчової промисловості.
Analyzed the applicability of traditional aerobic wastewater treatment technologies. The method of anaerobic fermentation of concentrated effluent. Economical and ecological efficiency of anaerobic-aerobic wastewater treatment technologies of various sectors of the food industry.

Опис

Ключові слова

зворотне водопостачання, reverse supply, стічні води, анаеробне очищення, мікроорганізми активного мулу, wastewater anaerobic treatment, activated sludge bacteria, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Левітіна, Н. В. Раціональна технологія очищення стічних вод / Н. В. Левітіна, О. І. Семенова, О. Г. Нікітін // Харчова і переробна промисловість. – 1992. – С. 24.

Зібрання