Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто вплив на безпечність харчової продукції таких чинників як гігієнічний дизайн технологічного обладнання та споживчої упаковки. Актуальність проблеми обумовлена поглибленням вимог, що висуваються на сьогоднішній день до безпечності харчової продукції у відповідності до міжнародних стандартів та вітчизняного законодавства. Показано необхідність уникнення гострих внутрішніх кутів з метою забезпечення повного видалення залишків рідини і можливість очищення. Внутрішні поверхні обладнання та трубопроводів мають бути виконані із ухилом у бік зливного отвору або виходу. Розглянуто позитивні та негативні фактори упаковки різних типів, що впливають на кінцеві показники безпечності харчової продукції при її зберіганні та реалізації. The effect on the food safety of factors such as hygienic design of technological equipment and consumer packaging is considered. The urgency of the problem is conditioned by increased requirements that are put forward on the food safety in accordance with international standards and domestic legislation for today. The positive and negative factors of packaging of various types that effect on the end indicators of food safety during storage and sale are considered.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, гігієнічний дизайн, споживча упаковка, показники безпечності, харчовий продукт, технологічне обладнання, hygienic design, consumer packaging, safety indicators, food product, technological equipment

Бібліографічний опис

Веліканов, О. О. Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів / О. О. Веліканов, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор // Інтернаука. – 2019. – № 1 (63), Т. 3. – С. 12-14

Зібрання