Підвищення ефективності процесів масообміну між рідиною і парою в брагоректифікаційних установках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз при безперервній подачі в ректифікаційну колону пари і рідини. Подовження часу затримки рідини на тарілках до досягнення фазової рівноваги дозволяє підвищити ефективність масообміну, скоротити енерговитрати на 40 % і знизити собівартість обладнання. The innovative technology of rectification in a mode of separate motion of phases with the continuous supplying to a rectification column of steam and a liquid is offered. Extension of the time delay of liquid on plates until the achievement of phase equilibrium allows to increase the efficiency of mass transfer, reduce energy costs by 40% and reduce the cost of equipment.

Опис

Ключові слова

контрольовані цикли, ректифікація, фазова рівновага, масообмін, ректифікаційна колона, controlled cycles, rectification, phase equilibrium, mass transfer, rectification column, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Булій, Ю. В. Підвищення ефективності процесів масообміну між рідиною і парою в брагоректифікаційних установках / Ю. В. Булій, О. М. Ободович // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 4. - С. 87.

Зібрання