Етична проекція історичних аналогій («Дума про братів неазовських»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі окреслено окремі аспекти історіософського і мовомислення Ліни Костенко як складових мистецького кредо письменниці. Ліна Костенко демонструє різні перспективи художнього мислення у ієрархічній системі цінностей.

Опис

Ключові слова

психологізм, психологизм, psychologism, дискурс, національна ідентичність, етико-антропологічна домінанта, міфологізація етноландшафту, кафедра гуманітарних дисциплін, национальная идентичность, этико-антропологическая доминанта, мифологизация этноландшафта, national identi, national myth, type of nationalism, anthropological dominant

Бібліографічний опис

Векуа, О. В. Етична проекція історичних аналогій («Дума про братів неазовських») / О. В. Векуа // Літературознавчі студії. – 2012. - Вип. 30. – С. 41-45.

Зібрання