Використання пробіотичних мікроорганізмів у косметичних лікарських засобах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто нормальну мікрофлору шкіряного покрову людини та розвиток її представників залежно від значення pH шкіри. Показано можливість застосування пробіотичних мікроорганізмів родів Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Bacillus та їх метаболітів для створення косметичних лікувальних засобів для різних типів шкіри. Встановлено, що лізати пробіотичних мікроорганізмів містять велику кількість біологічноактивних речовин, які сприяють відновленню епідермісу шкіряного покрову та пригнічують розвиток умовнопатогенної й патогенної мікрофлори шкіри. Normal microflora of human skin and the development of its representatives depending on the pH of the skin are considered in this article. A possibility of using such probiotic microorganisms as Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Bacillus and their metabolites for making cosmetic medicinal products for different skin types is shown. It was revealed that lysates of probiotic microorganisms contain a large number of biologically active substances that contribute to the recovery of the skin epidermis and inhibit the development of pathogenic skin microflora.

Опис

Ключові слова

космецевтика, пробіотики, Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Bacillus, cosmeceuticals, probiotics, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Рубель, М. О. Використання пробіотичних мікроорганізмів у косметичних лікарських засобах / М. О. Рубель, И. Н. Волошина // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 23-29.

Зібрання