Характеристика гідробіологічного складу аеробного активного мулу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Редакция журнала " Економика. Екология. Управление." НУ ГНС Украины. г. Ирпень.

Анотація

Проведено дослідження якісного складу активного мулу аеротенку при очищенні стічних вод молокопереробних підприємств з різною концентрацією забруднювачів за ХСК від 1000 до 2000 мгО2/дм3. Обґрунтовано ефективність застосування аеробної ферментації при очищенні стоків шляхом підтвердження гідробіологічного складу активного мулу притаманного нормально працюючим очисним спорудам. Research of high-quality composition of active silt of aerotank is conducted at cleaning of sewages of milk factory of different concentration of contaminations. Efficiency of application of aerobic fermentation is explains at cleaning of flows by confirmation of hydrobiological composition of active silt of inherent to the normally workings cleansing equipments.

Опис

Ключові слова

стічні води, сточные воды, sewages, гідробіонти, активний мул, бактерії, гидробионты, активный ил, бактерии, aquatic lives, active silt, bacteri, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Зібрання