Планування витрат на утримання і експлуатацію устаткування з використанням методів диференціації витрат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проведені дослідження, щодо удосконалення методичних підходів застосування методів диференціації витрат при плануванні та аналізі витрат на утримання і експлуатацію устаткування. Дані методичні підходи можуть мати практичне застосування при плануванні та аналізі операційних витрат.
In the article the conducted researches, concerning to application of methodical approaches of differentiation at planning and analysis of costs on maintenance and exploitation of equipment. These methodical approaches can have practical application and analysis of operating costs.

Опис

Ключові слова

метод візуального пристосування, метод вищої–нижчої точки, метод найменших квадратів, методи диференціації витрат, Visual-FitMethod, High-LowMethod, Least-SquareMethod Methodical approaches of differentiation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Планування витрат на утримання і експлуатацію устаткування з використанням методів диференціації витрат / Г. Г. Осодча // Наукові праці НУХТ. - 2011. - № 41.– С. 106-111.

Зібрання