Анализ возможных причин быстрого распостранения мутации ВLAD (иммунодефицита) у крупного рогатого скота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Исследован метод выявления мутаций Блад Iп Гольштейн крупного рогатого скота молочной породы и анализ возможных причин ее быстрого распространения.The method to reveal the BLAD mutation iп Holstein cattle splecialized in milk prоduсtiоn аnd the analysis of possible causes of its rapid sрrеаding аrе presented.

Опис

Ключові слова

крупный рогатый скот, cattle, мутации ВLAD, метод, mutations VLAD, method, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Глазко, В. И. Анализ возможных причин быстрого распостранения мутации ВLAD (иммунодефицита) у крупного рогатого скота / В. И. Глазко, Л. В. Пешук // Доповіді Національної академії наук України. - 1997. - № 5. - С. 12-16.

Зібрання