Упорядкування податкової політики в антикризовому регулюванні підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються проблеми підвищення ефективності системи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Світовий досвід свідчить, що держава в умовах кризи активно підтримує підприємництво. У зв’язку з цим, упорядкування податкової політики в кризових умовах шляхом податкових пільг та змін порядку стягнення й відшкодування податку на додану вартість набуває особливої актуальності. This article is about the problems of the increase efficiency state regulation of the enterprise in the Ukrainian economics. The global experience affirms that the government in crisis terms plays active role in the sphere of support enterprise activity. In connection with this, the investigation of the collating questions of tax policy in the crisis conditions at the expense of tax privileges and improvement of the order of levy and compensation of value added tax gets a special actuality.

Опис

Ключові слова

державне регулювання підприємництва, економічна криза, ефективність системи державного регулювання підприємництва, податкова політика, стягнення та відшкодування податку на додану вартість, податкові пільги, the state regulation of the enterprise activity, the economic crisis, efficiency of the system of state regulation of the enterprise, tax policy, tax privileges, the levy and compensation of value added tax, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Біла, І. С. Упорядкування податкової політики в антикризовому регулюванні підприємництва / І. С. Біла // Вчені записки Університету “КРОК”. – 2010. – № 23.– С. 74 – 81.

Зібрання