Дія поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus k-4 та rhodococcus erythropolis ek-1 на деякі мікроорганізми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що препарати поверхнево-активних речовин (ПАР) Rhodococcus erythropolis ЕК-1 (0,61–2,1 мг/мл) та Acinetobacter calcoaceticus K-4 (0,15–0,22 мг/мл) у вигляді супернатанту культуральної рідини проявляють антимікробну дію щодо ряду мікроорганізмів (Bacillus subtilis БТ-2, Esсherichia сoli ІЕМ-1, Candida tropicalis ПБТ-5, Candida albicans Д-6, Candida utilis БВС-65, Saccharomyces сerevisiae ОБ-3). Не виявлено інгібуючого впливу препаратів ПАР R. erythropolis ЕК-1 на клітини S. сerevisiae ОБ-3 і E. сoli ІЕМ-1 і антифунгальної дії обох досліджуваних ПАР щодо Aspergillus niger Р-3 і Fusarium culmorum Т-7. Виживання мікробних клітин залежало від концентрації ПАР у препаратах, тривалості експозиції, а також фізіологічного стану тест-культур. Встановлено, що препарати ПАР A. calcoaceticus K-4 спричиняли ефективнішу дію на спори B. subtilis БТ-2, ніж на вегетативні клітини, знижуючи виживання спорової культури на 75 % через 2 год експозиції.

Опис

Ключові слова

acinetobacter calcoaceticus К-4, biosurfactants, rhodococcus erythropolis ЕК-1, поверхнево-активні речовини, антимікробні властивості, тест-культури, antimicrobial properties, test culture, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4 та Rhodococcus erythropolis EK-1 на деякі мікроорганізми / Т. П. Пирог, А. Д. Конон, А. П. Софілканич, А. Б. Скочко // Мікробіологічний журнал. - К., 2011. - Т. 73, № 3. - С. 14-20.

Зібрання