Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується фінансова складова міжбюджетних відносин в Україні та визначаються напрями самостійного поповнення місцевих бюджетів грошовими коштами. Обґрунтовано, що забезпечення самодостатності територій більшою мірою залежить від власних фінансових ресурсів: податкових і неподаткових надходжень, умілого використання операцій з капіталом, що зосереджується у місцевих бюджетах. Статистичний аналіз виявляє зростання кількості місцевих бюджетів і зменшення районних бюджетів. Такі зміни пов’язані зпроцесом децентралізації і створенням об ’єднаних територіальних громад.Також проаналізовано склад і структуру доходів місцевих бюджетів. Показано, що важливою складовою сучасної національної бюджетної політики є міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації), які повинні допомогти бідним за економічним розвитком територіям. Спостерігається висока частка грошових коштів місцевих бюджетів у формі міжбюджетних трансфертів на рівні 54,3% усіх доходів місцевих бюджетів.

Опис

Ключові слова

міжбюджетні відносини, трансферти, transfers, intergovernmental relations, бюджетна система, budget system, об ’єднані територіальні громади, united territorial communities, місцеві бюджети, local budgets, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Міжбюджетні відносини в Україні в сучасних умовах / Л. В. Шірінян, С. М. Еш // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 111–119.

Зібрання