Екологічний менеджмент на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. У роботі розвинуто понятійно-категоріальний апарат екологічного менеджменту. Розглянуто та узагальнено погляди вчених на теорію екологічного менеджменту. Досліджено еволюцію розвитку екологічних стандартів.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, підприємства харчової промисловості, екологічний менеджмент, екологічні аспекти, предприятия пищевой промышленности, экологический менеджмент, экологические аспекты, food industry enterprises, environmental management, environment

Бібліографічний опис

Лозовська, Н. М. Екологічний менеджмент на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лозовська Наталія Миколаївна ; НУХТ. - Київ, 2015. - 25 с.