Шляхи метаболізму гліцерину у продуцентів поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 ТА Nocardia vaccinii К-8

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що у продуцентів поверхнево-активних речовин (ПАР) Rhodococcus еrythropoUs ІМВ Ас-5017, Acinetobacter сalcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccimi К-8 катаболізм гліцерину до дигідроксиацетонфосфату може здійснюватись двома шляхами:через гліцерин-3-фсфат і через дигідроксиацетон. Окиснення гліцерину у штамів ІМВ В-7241, ІМВ Ас-5017 та К-8 каталізується двома ферментами: ПХХ-залежною гліцериндегідрогеназою та НДМА-залежною алкогольдегідрогеназою. Отримані дані є вихідними для вдосконалення технологій мікробного синтезу.

Опис

Ключові слова

Rhodococcus еrythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter сalcoaceticus ІМВ В-7241, Nocardia vaccimi К-8, поверхнево-активні речовини, метаболізм гліцерин, активність ферментів, метаболизм глицерин, активность ферментов, поверхностно-активные вещества, glycerol metabolism, enzyme activity, surfactants, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Мащенко, О. Ю. Шляхи метаболізму гліцерину у продуцентів поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 ТА Nocardia vaccinii К-8 / О. Ю. Мащенко, М. О. Шулякова // Ukrainian food journal. – 2012. - № 2. – С. 17-21.

Зібрання