Туристично-рекреаційний потенціал гірських територій Івано-Франківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито сучасний стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Івано-Франківської області. Встановлено основні передумови розвитку туризму та рекреації, зокрема природні та культурно-історичні. Наведено приклади існуючих ринків туристично-рекреаційних послуг області. Висвітлені перспективні напрямки розвитку туристичної сфери. Розглянуто перспективні інвестиційні туристичні проекти в регіоні
The article reveals the current state and prospects of development of tourist-recreational potential of Ivano-Frankivsk region. The basic preconditions of development of tourism and recreation, in particular natural and cultural-historical, are established. Examples of existing markets of tourist and recreational services of the region are given. The prospective directions of development of tourist sphere are highlighted. Considered perspective investment tourism projects in the region

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туристично-рекреаційний потенціал, Івано-Франківська область, туризм, рекреація, гірські території, tourist-recreational potential, Ivano-Frankivsk region, tourism, recreation, mountainous territories

Бібліографічний опис

Сологуб, Ю. І. Туристично-рекреаційний потенціал гірських територій Івано-Франківської області / Ю. І. Сологуб, А. О. Ващенко // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – C. 168–170.

Зібрання