Функціонування артефактної метафори в мовотворчості письменників-постмодерністів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено функціонування артефактної метафори в мовосвіті письменників постмодерного періоду, проаналізовано її лексико-семантичні підгрупи, з’ясовано стилістичні функції на цьому хронологічному етапі. The statistically improved functionality of the artifact metaphor in the post-modern period writer's writings, analyzed the lexico-semantic language group, and stylized functionality for the whole chronological period.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, сучасна українська проза, письменники-постмодерністи, номінація, вторинна номінація, метафора, артефактна метафора, modern Ukrainian prose, postmodern writers, nomination, secondary nomination, metaphor, artifact metaphor

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Функціонування артефактної метафори в мовотворчості письменників-постмодерністів / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2019. – № 37. –– С. 162–164.

Зібрання