Визначення раціональних режимів процесу перемішування фаршу в кутер-мішалці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні методи і обладнання для приготування м’ясного фаршу. Обґрунтовано доцільність використання комбінованого обладнання – кутер-мішалок – для здійснення цього процесу. Визначено раціональне значення частоти обертання спіральних робочих органів. Contemporary methods and equipment for the preparation of minced meat were observed. The expediency of the use of the combined equipment – cutter-mixers – for the implementation of this process was substantiated. A rational value of the spiral working units rotational speed was determined.

Опис

Ключові слова

моделювання, перемішування, фарш, кутер-мішалка, робочий орган, частота обертання, modeling, mixing, forcemeat, kutter-mixer, working unit, rotating speed, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Цвєткова, К. А. Визначення раціональних режимів процесу перемішування фаршу в кутер-мішалці / К. А. Цвєткова, О. М. Чепелюк, О. О. Чепелюк // Рибне господарство України. – 2012. – № 2. – С. 40–42.

Зібрання