Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття містить інформацію про нові підходи до використання екстремальних систем, а саме: наведена система є більш автономною за рахунок використання адаптації та автоматичної непараметричної ідентифікації. Система побудована з використанням багатопараметричного регулятора. Наведено приклад її застосування та зроблена оцінка її результативності.

Опис

Ключові слова

екстремум, адаптивна система, непараметрична ідентифікація, экстремум, адаптивная система, непараметрическая идентификация, extremum, adaptive, non-parametric identification, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ладанюк, А. П. Екстремальна адаптивна система з непараметричною ідентифікацією та багатопараметричним регулятором / А. П. Ладанюк, Д. О. Кроніковський // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2010. - №24. - С. 33-38.

Зібрання