The structure of bacterial cell cycle and age structure of bacterial populations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчення синхронних і асинхронних культур Bacillus'tnegateriutn, Bacillus thuringiensis та Bacillus Ucheniformis показало, що тривалість періоду реплікації хромосомної ДНК (С-період) пропорційна часу генерації,а час між двома циклами реплікації ДНК (що зветься І-періодом) майже постійний та становить 0,5—1,0 год при варіації часу генерації від 1,5 до 2,75 год. Клітинний цикл (період між клітинними поділами) та цикл реплікації ДНК не синхронізовані між собою. Тому тривалість В-періоду (час між термінацією клітинного поділу та ініціацією реплікації ДНК),а також D-періоду (час між термінацією реплікації ДНК та ініціацією клітинного поділу) виявляються як стохастичні параметри в експериментах по синхронному культивуванню. Запропоновані теоретичні моделі клітинного циклу бактерій та вікові структури бактеріальних популяцій. Дані, що випливають з теоретичних моделей, узгоджуються з експериментальними даними проточного цитофлуорометричного аналізу синхронних та асинхронних культур бацил.

Опис

Ключові слова

бактерії, бактерии, bacteria, клітинний цикл, клеточный цикл, cell cycle, популяція, популяция, population, вікова структура, возрастная структура, age structure, проточна цитофлуорометрія, проточная цитофлуорометрия, flow cytofluorometry, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

The structure of bacterial cell cycle and age structure of bacterial populations / V. Ivanov, T. Svechnikova, E. Stabnikova, N. Gregirchak // // Мікробіологічний журнал. – 1995. – Т. 57. – № 4. С. 3–11.

Зібрання