Оцінка інвестиційної привабливості Донецького регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті в статті аспекти дозволять обумовити той факт, що регіональні підприємства Донеччини не тільки потребують активізації інвестиційної діяльності шляхом залучення інвестиційного капіталу, а й мають всі умови для економічно вигідного та доцільного інвестування.

Опис

Ключові слова

інвестиції, інвестиційна привабливість, фінанси, кафедра фінансів, finances, investment, investment attractiveness

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Оцінка інвестиційної привабливості Донецького регіону / Г. О. Роганова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2004. – С. 369-372

Зібрання