Оптимізація етапів синтезу нового комплексного індуктора інтерферонів І типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено оптимальні умови й відібрано найбільш дієві компоненти для створення нового індуктора інтерферонів І типу багаторазового використання на основі комплексів РНК із тилороном, іммобілізованих на нерозчинних гранулярних матрицях. Optimal conditions have been determined and the most effective components have been chosen necessary for design of a novel interferon type I inducer of multiple use based on the RNA – tilorone complex immobilized on inducible granular matrices.

Опис

Ключові слова

іммобілізація, інтерферон, індуктор, сферон, РНК, тилорон, immobilization, interferon, inducter, spheron, RNA, tilorone, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пенчук, Ю. М. Оптимізація етапів синтезу нового комплексного індуктора інтерферонів І типу / Ю. М. Пенчук, О. В. Карпов, С. В. Верьовка // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2007. – № 1. – С. 7-10.

Зібрання