Температурне поле навколо парової бульбашки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На підставі вибраної методики дослідження температурного поля навколо парової бульбашки під час її росту, розроблений мікротермопарний зонд і виконано динамічне його градуювання. Отримані дослідні дані провірені з розрахунковими по різним моделям росту парової фази.
Based upon the chosen method of the temperature field surrounding a vapor bubble study during its grows, a microthermocouple probe, has been done. The obtained experimental data have been compared with that calculated within different models of the vapor phase grows.

Опис

Ключові слова

температурне поле, temperature field, парова бульбашка, термопарний зонд, динамічне градуювання, фаза, теплообмін, vapor bubble, thermocouple probe, dynamic calibration, phase, heat transfer, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Температурне поле навколо парової бульбашки / В. Р. Кулінченко, І. Ф. Малежик, І. В. Дубковецький // Наукові праці ОНАХТ. - 2008. - № 32. – С. 64–69.

Зібрання