Системний підхід до створення WEB-орієнтованої платформи для інформа-ційної системи управління замкну-тими екосистемами в умовах екстре-мального забруднен ня навколишнього середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено програмні засоби для створення Web-орієнтованої платформи, розглянуто розробку як систему взаємопов’язаних підсистем та елементів, проілюстровано алгоритм роботи та схему залежності об’єктів. In the article the software for creation the Web-oriented platform is given, development is considered as a system of interconnected subsystems and elements, the algorithm of work and the scheme of dependence of objectsis illustrated.

Опис

Ключові слова

системний підхід, systems theory, Web-орієнтована платформа, Web-oriented platform, алгоритм роботи, algorithm of work, база даних, database, сервер, server, форма прийому значень характеристик, form of values of characteristics, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Системний підхід до створення WEB-орієнтованої платформи для інформа-ційної системи управління замкну-тими екосистемами в умовах екстре-мального забруднен ня навколишнього середовища / С. М. Чумаченко, О. Г. Гуйда, О. П. Андріюк, В. Г. Іващенко // Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського (технічні науки). – 2019. – Т. 30 (69), №1. – С. 172–175

Зібрання