Інтелектуальна мультисенсорна система для аналітичного контролю ковбасних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено методику інтелектуального аналізу хімічних образів запахів електронного носа для оцінки автентичності та мікробіологічної безпечності варених ковбасних виробів. Досліджено інформативність параметрів, вилучених з статичних відгуків мультисенсорної системи та робастність хемометричних алгоритмів для вирішення задач якісного та кількісного аналізу складу летких сполук ковбасних виробів. Розроблено класифікаційну модель з використанням максимальних сигналів сенсорів як вхідних векторів оптимізованої імовірнісної нейронної мережі, що дозволяє з 100 % точністю ідентифікувати зразки різного сорту та виявити фальсифіковані зразки соєвим ізолятом. Розроблені регресійні моделі з використанням площ кривих відгуків сенсорів та методу проекції на латентні структури для оцінки мікробіологічної безпечності ідентифікованих зразків з відносною похибкою прогнозування показника КМАФАнМ менше 12%. Використання робастної методики оцінки автентичності, фальсифікації, загального мікробного показника ковбасних виробів за одне вимірювання з використанням електронного носа в поєднанні з машинним навчанням дозволить суттєво зменшити тривалість та знизити собівартість аналізу, уникнути суб’єктивності оцінки результатів.

Опис

Ключові слова

електронний ніс, розпізнавання хімічних образів, класифікація, імовірнісна нейронна мережа, прогнозування, регресія на латентні структури, кафедра експертизи харчових продуктів, electronic nose, recognition of chemical images, probabilistic neural network

Бібліографічний опис

Калініченко, А. О. Інтелектуальна мультисенсорна система для аналітичного контролю ковбасних виробів / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Methods and objects of chemical analysis. – 2019. – Vol. 14, № 2. – С. 57–72.

Зібрання