Використання спрямованих повітряних потоків у технології виробництва борошна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто розвиток технічних систем повторного використання повітря аспіраційних і пневмотранспортних установок. Наведено середні показники зміни вологості продуктів помелу в залежності від пори року. Development of the technical systems for recurrent using of air from pneumatic and aspiration systems was considered. The average data of changing the moisture of the grinding products was shown accordingly to the year seasons.

Опис

Ключові слова

борошно, спрямовані повітряні потоки, розмел, пневмотранспортні установки, flour, directed air streams, grinding, pneumatic conveying systems, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Використання спрямованих повітряних потоків у технології виробництва борошна / О. І. Шаповаленко, В. Б. Ільчук, А. В. Шаран, Є. І. Харченко // Зберігання і переробка зерна. – 2008. - №2. – С. 37-39.

Зібрання