Удосконалення способів культивування дріжджів шляхом їх обробки надвисокочастотним електромагнітним опроміненням (Культивування на сусло зернової сировини)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто особливості впливу електромагнітних надвисокочастотних випромінювань (ЕМВ НВЧ) на культури мікроорганізмів. При дослідженні післядії одноразового опромінення НВЧ дріжджів виявлено зміни у швидкості росту і життєдіяльності клітин, збільшення видоду спирту. В роботі визначено частотні залежності біологічної дії ЕМВ НВЧ на культури мікроорганізмів.
In master the peculiarities of the txperimental study the tffects of electromagnetic mikrowave radiation ( EMR UHF ) to culture microorganisms. A study of microwave irradiaton aftereffect single yeast Sacch/ cerevisiae DO—11 detected changes in growth rate and cell viability, increase in alcohol withdrawal. According to experiments, the effective duration of microwave EMR on microor- ganisms.

Опис

Ключові слова

метаболічні процеси, частотна залежність, клітинний цикл, metabolic processes, freguency dependence, cell cycle, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Зібрання