Проведення першої сатурації в апараті із внутрішнім секційним циркуляційним контуром

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати промислових випробувань розробленого сатуратора з внутрішніми секційними циркуляційними контурами. Конструкція апарата дає можливість модернізувати існуючі безбарботерні сатуратори з метою поліпшення ефекту очищення соку, седиментаційно-фільтраційних властивостей осаду соку першої сатурації та підвищення ступеня використання діоксиду вуглецю.
The results of production tests of soda-fountain are resulted with internal sectional circulation contours. The construction of vehicle enables to conduct modernization of existent bezbarboternogo soda-fountain with the purpose of improvement of effect of cleaning of juice, sedimentation-lauter properties of sediment of juice of first saturacii and increase of degree of the use of dioxide of carbon.

Опис

Ключові слова

сатурація, адсорбція, saturation, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Проведення першої сатурації в апараті з внутрішніми секційними циркуляційними контурами / Л. М. Хомічак, І. Б. Петриченко, В. Ю. Виговський та ін. // Харчова промисловість. - 2001. - № 1. – С. 57-59.

Зібрання