Формування ключових компетентностей на заняттях з іноземної мови за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу до інформаційного суспільства, що вимагає впровадження інформаційно комунікаційних технологій навчання у систему освіти. Використання сучасних ІКТ на уроках іноземної мови дозволяє значно підвищити ефективність подання інформації за рахунок забезпечення її доступності, своєчасності й оперативності, адаптації темпу подання матеріалу, швидкості засвоєння, врахування індивідуальних особливостей, ефективного поєднання індивідуальної і колективної форм навчання, методів і засобів, організації навчального процесу.
One of the major features of our time is the transition of the developed countries of the world to the informative society, which requires introduction information and computing technology in the system of education. The use of modern ІCТ on the lessons of foreign language allows to improve considerably efficiency of presentation new information due to its availability, timeliness and immediacy, adaptation of rate of new material presentation, the speed of acquisition, accounting of individual features, effective combination of individual and collective forms of training, methods and facilities, organization of educational process.

Опис

Ключові слова

компетенція, competense, компетентність, ключові компетентності, інформаційно-комунікаційні технології, competence, key competences, information and computing technology, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Шапран, Л. Ю. Формування ключових компетентностей на заняттях з іноземної мови за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, І. А. Чередніченко // Професійне ставлення особистості : проблеми і перспективи.- Хмельницький : Хмельницький національний університет,2011 – С. 358-372.

Зібрання