Электромоторные и ионоселективные свойства электрода из сплава солей серебра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1981

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Исследованы электромоторные и ионоселективные свойства солевого электрода с сильно разрыхленной кристаллической решеткой, полученного сплавлением солей серебра AgBr, Agl и Ag2S.

Опис

Ключові слова

іоноселективні властивості електроду, солі срібла AgBr, Agl і Ag2S ионоселективные свойства электрода, соли серебра AgBr, Agl и Ag2S ion-selective properties of electrode, silver salt AgBr, AgI and Ag2S, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Электромоторные и ионоселективные свойства электрода из сплава солей серебра / Е. М. Скобец, И. Л. Абарбарчук, В. Г. Дроков, Б. В. Иосипчук // Украинский химический журнал. – 1981. – Т. 47, Вып. 5. – С. 455–459.

Зібрання