Біотехнологія вилучення металів з руд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дано характеристику процесу бактеріального вилужнювання мінеральної сировини. Наведено роль мікроорганізмів у хімії бактеріального окислення сульфідних мінералів. Зазначено принципи вилужнювання сульфідних мінералів і концентратів руд, а також бактеріально-хімічного осадження важких металів. The characteristic of the process of bacterial vyluzhnyuvannya minerals. An role of microorganisms in the chemistry of bacterial oxidation of sulfide minerals. Mentioned principles vyluzhnyuvannya sulfide minerals ores and concentrates, as well as bacterial and chemical vapor deposition of heavy metals.

Опис

Ключові слова

біогеотехнологія, метали, вилучення з руд, bioheotehnolohiya, metals, extraction from ore, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Біотехнологія вилучення металів з руд : презентація / Красінько В. О. // НУХТ. - 2012. - 16 с.

Зібрання