Управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропонована функціональна схема автоматизованої системи управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства побудована з використанням нечіткої логіки, що забезпечує оптимізацію енергоспоживання підприємства. Представлені алгоритми управління, які забезпечують інформаційні, точністні, часові, вартісні та інші характеристики ефективності функціонування системи управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства.

Опис

Ключові слова

управління напругою, нечітка логіка, система електропостачання промислового підприємства, оптимізація електроспоживання, voltage control, fuzzy logic, power supply system of industrial enterprises, optimization of power consumption, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Балюта, С. М. Управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства / С. М. Балюта, Л. О. Копилова, Є. О. Корольов // Цукор України. – 2016. – № 3. – С. 20–24.

Зібрання