Особливості регуляторної політики у виробництві харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто проблеми та тактики регуляторного впливу на діяльність корпоративного сектору харчової промисловості. У цій статті розглянуто основні вузькі місця розвитку корпоративного сектору, проаналізовано еволюцію бізнес-середовища в харчовій промисловості, проблеми узгодженості між інтересами власників і суспільства. Підкреслено, що законодавче регулювання в основному враховує потреби ресурсних секторів. Наведено результати законотворчої діяльності Верховної Ради України за 5 та 6 сесії у області регулювання діяльності корпоративного сектору. Наслідком аналізу є висновок щодо збереження у законодавчому регулюванні преференційності яка дозволяє менеджменту реалізувати тактику маніпулювання умовами ведення бізнесу у галузевих секторах. The problems and tactics of the legislative impact of the activities of the food industry are shown in this article. This article consist the main problems companies at the corporate sector, analise the competitive environment on food markets factors, the problems of ownership in the corporate sector. During the analysis found that the regulation of the food industry is focused mostly on the factors of a fiscal nature. The results of the legislative activity of the Verkhovna Rada of Ukraine session 5 and 6 in the regulation of the corporate sector. Finaly virtually undeveloped with national corporate law became the springboard for the creation and preferential use in practice management techniques manipulation sectoral markets.

Опис

Ключові слова

законотворчість, економічна політика, корпоративний сектор, регулювання, economic policy, food industry, corporate sector, regulation and Legislation, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Особливості регуляторної політики у виробництві харчової продукції / Т. В. Березянко, Л. Ф. Литвинець // Економічні студії : наук.-практ. журн. - 2014. - № 1, Ч. 1. - C. 25-29

Зібрання