Методичні підходи щодо формування концепції конкурентних переваг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теоретичні підходи щодо формування концепції конкурентних переваг. Визначено елементи конкурентної переваги, її джерела, позиції, які забезпечують переваги. Наведено напрями пошуку стійкої конкурентної переваги, можливості її аналізу. Подано матриця конкурентної переваги.
The article outlines theoretical approaches of the formation of the competitive advantage conception. It is determined the items of the competitive advantage, the sources and the positions which provide these advantages. The article presents the search directions of the stable competitive advantage and the possibilities of its analysis. It is highlighted the competitive edge matrix.

Опис

Ключові слова

матриця конкурентної переваги, competitive advantage matrix, конкурентна перевага, концепція конкурентних переваг, джерело конкурентної переваги, стійка конкурентна перевага, competitive advantage, competitive advantage conception, the source of the competitive advantage, stable competitive advantage, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Методические подходы к формированиию концепции конкурентных преимуществ / Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко // Наукові праці НУХТ, 2010. - № 33. - С. 127–130.

Зібрання