Здоров’я в контексті розвитку економічної теорії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні концепції здоров’я як економічної категорії. Вказана роль категорії здоров’я у соціально-економічному розвитку суспільства. З метою підвищення ефективності інвестицій в капітал здоров’я обґрунтовано необхідність його відокремлення як окремої компоненти людського капіталу. The basic concept of health as an economic category. Displayed role in the health category of socio-economic development of society. In order to improve the efficiency of capital investments in health the necessity of its isolation as a separate component of human capital.

Опис

Ключові слова

человеческий капитал, капитал здоровья, здоровье, благо, товар, людський капітал, здоров’я, капітал здоров’я, human capital, health capital, health, welfare, goods, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Здоров’я в контексті розвитку економічної теорії / Г. О. Кундєєва, М. К. Римаренко // Вісник ЖДТУ – Житомир : ЖДТУ, 2014. - № 3 (69). – С. 71-74.

Зібрання