Соціально-емоційне навчання у системі сучасних педагогічних знань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The latest trends in education demonstrate the limiting of humanities to electives which undermines universal and balanced education for а considerable number of majors. Consequently, the emotional impact on students’ personality is reduced and other ways to restore it should be employed. For this reason, it is important to share the knowledge about SEL as a comprehensive model which can be implemented at any level of education. Новітні тенденції в освіті виявляють обмежений статус гуманітарних курсів на рівні вибіркових дисциплін, що порушує принцип універсальної та збалансованої освіти для більшості дисциплін. Як наслідок емоційний вплив на особистість зменшується, а тому повинні використовуватися інші способи впливу, щоб його відновити. Тому вкрай важливо поширювати знання про СЕН як цілісну модель, яка може бути запроваджена на всіх освітніх рівнях.

Опис

Ключові слова

емоційний інтелект, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, higher education, professional training, social and emotional learning, emotional intelligence, вища освіта, професійна підготовка, соціально-емоційне навчання

Бібліографічний опис

Дужик, Н. Соціально-емоційне навчання у системі сучасних педагогічних знань / Н. Дужик // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць ДДПУ імені І. Франка. – 2020. – Вип. 27, Т. 2. – С. 186–192.

Зібрання