Оцінка розповсюдженості поліовірусів серед населення та об'єктів довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і зумовлює розвиток гострого в'ялого паралічу (ГВП) кінцівок, що викликається поліовірусом типу 1, 2 та 3 з роду Enterovirus, родини Picornaviridae. Робота виконана із застосуванням епідеміологічного, вірусологічного, молекулярно- генетичного та статистичного методів дослідження. У дослідах використовували перещеплювальні клітинні культури НЕр-2 — Epidermoid carcinoma, larynx, human (епідермоїдна аденокарцинома гортані людини) та RD — Rabdomiosarcoma, embrional, human. Показано закономірність виділення поліовірусів із проб об'єктів довкілля та загальну частоту виділення поліовірусів від усіх хворих з інфекційною патологією серед населення України. Встановлена тенденція до зниження інтенсивності циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів в об'єктах довкілля протягом останнього часу. Poliomyelitis is an acute bacterial disease, that affects nervous system and causes the development of acute heavy paralysis limbs caused by polioviruses types 1, 2 and 3 of the genus Enterovirus, family Picornaviridae. The research work has been conducted with the use. of epidemiologic, virologic, molecular genetic and statistical methods. In experiments it has been used the cell cultures of cross-vaccinated HEP-2 — Epidermoid carcinoma, larynx, human and RD — Rabdomiosarcoma, embrional, human. The selection pattern of polioviruses has been shown on the samples of environmental objects, and the total frequency allocation polioviruses from all patients with infectious pathology among.

Опис

Ключові слова

об'єкти довкілля, вакциноспоріднені поліовіруси, поліовіруси, environmental objects, vaktsino- derived polioviruses, poliovirus, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Оцінка розповсюдженості поліовірусів серед населення та об'єктів довкілля / В. І. Задорожня, H. Л. Зубкова, Н. Л.Зубкова, Н. М. Грегірчак, O. B. Горчинська // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2012. - № 42. – С. 47-52.

Зібрання