Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано сучасні наукові погляди на сутність туристичних дестинацій, що виступають стратегічними одиницями туристичного бізнесу і точками кристалізації туристичного попиту. Досліджено їх структуру з точки зору ресурсно-територіального, економіко-управлінського та маркетингового підходів, розкрито суттєві фактори, які впливають на формування й типологію туристичних дестинацій, а саме: унікальність і оригінальність туристичних ресурсів і атракцій, транспортна та інформаційна доступність, розвиток туристичної інфраструктури й місцевої громади. Окреслено підходи до генезису туристичних дестинацій різного характеру та масштабу. This article examines current scientific views on the nature of tourist destinations that are the strategic business units and tourist points of tourist demand crystallization. Their structure in terms of resource and territorial, economic, managerial and marketing approaches has been investigated. Significant factors affecting the formation and typology of tourist destinations have been revealed. They are: the uniqueness and originality of tourism resources and attractions; transport and information availability; the development of tourism infrastructure and local community. Approaches of how to form tourist destinations of different nature and scale have been outlined.

Опис

Ключові слова

дестинація, рекреаційні ресурси, туризм, destination, tourism, recreational resources, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Басюк, Д. І. Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій / Д. І. Басюк // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 5. – С. 50-58.

Зібрання