Дослідження екстрагування флавоноїдних сполук з лофанту і гісопу у віброекстракторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати дослідження екстрагування флавоноїдних сполук з лофанта і гісопу в вібраційному екстракторі періодичної дії, який використовує принцип створення в робочому об'ємі апарату потужних вібротурбулізірющіх потоків за допомогою віброперемешівающего пристрої спеціальної конструкції. Представлена ​​порівняльна характеристика віброекстрагірованія і настоювання. Розроблено математичну модель процесу.
The results of investigation of the extraction of flavonoid compounds and lofanta gisopa in vibration batch extractor, which uses the principle of creating a working volume of the machine powerful vibroturbuliziryuschih vibroperemeshivayuschego flows through the device of special design. The comparative characteristic vibroekstragirovaniya and infusion. A mathematical model of the process.

Опис

Ключові слова

екстрагування, віброекстрагування, кінетика, масообмін, віброекстрактор, extracting, vibroextracting, kinetics, mass-transfer, vibroextractor, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Дослідження екстрагування флавоноїдних сполук з лофанту і гісопу у віброекстракторі / В. Л. Зав'ялов, Н. В. Попова, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець // Вибрации в технике и технологиях. – 2007. – № 4 (49). – C. 13–17.

Зібрання