Мотиви винограду і вина в українській та болгарській поезії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті порівнюються поетичні твори М.Рильського та В.Ханчева, сполучені умовним жанровим маркером «виноградна поезія». Установлено, що на художній деталі «вино» автори вибудовують натурфілософську концепцію осягнення світу, в якій природа та творчість перебувають у стані кругообігу. Вивчення інтерпретацій виноградарського мотиву в образній структурі слов’яномовної поезії другої половини ХХ століття показує: чим глибше проникає автор у внутрішній вимір життя ліричного героя, тим ширшим стає коло значень символів «виноград» і «вино». The article presents an analysis of M. Ryl’s’ky’s and V. Khanchev’s poems joined by a figurative genre marker ‘wine-making poetry.’ There was asserted that an artistic detail ‘wine’ had become the basis for the poets’ individual natural-philosophical conception of cognition of the world, in which nature and arts are at the constant circulation state. The studies of ‘wine-making’ motifs’ interpretations in Slavic-language poetry shows: however deep is the author’s penetration into the speaker’s internal world, the circle of meanings of ‘grapes’ and ‘wine’ symbols gets wide.

Опис

Ключові слова

українська поезія, вино, інтерпретація, пейзажна лірика, мистецтво, кафедра гуманітарних дисциплін, art, ukrainian poetry, wine, interpretation, pastoral poetry

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Мотиви винограду і вина в українській та болгарській поезії / Н. В. Науменко // ВПЦ "Київський університет", 2010.

Зібрання