Теплоперенесення в плівках яблучного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати досліджень взаємозв’язку плівкових течій і тепловіддачі під час випаровування та кипіння низхідних плівок яблучного соку у вертикальній трубі в діапазоні режимних параметрів і концентрацій соку, для яких наявні результати дослідження досить обмежені й суперечливі. Одержані дані потрібні для уточнення науково-обгрунтованих підходів до створення випарних установок фруктових соків. Results of investigations of the relationship film flows and heat transfer during evaporation and boiling downstream films apple juice in a vertical tube in the range of regime parameters and concentrations for which the available research results are limited and contradictory data obtained are needed to clarify the evidence-based approaches to the creation of evaporators fruity juices.

Опис

Ключові слова

плівка, фруктові соки, теплоперенесення, тепловіддача, кипіння, film, fruit juices, heat transfer, heat give, boiling, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Теплоперенесення в плівках яблучного соку / О. В. Глоба, М. О. Прядко, В. З. Глоба, А. В. Форсюк // Харчова промисловість. – 2005. - № 4. – С. 102-105

Зібрання