Навчання іншомовного професійного спілкування студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографію присвячено актуальній проблемі навчання іншомовного професійного спілкування студентів за фахом. Розглядаються проблеми формування міжкультурної компетентної та професійно-термінологічної компетентності студентів різного фаху. The monograph is devoted to the topical problem of students’ professional foreign language communication. The problems of forming intercultural communication competence and professional and terminological competence of students of different specialities are studied.

Опис

Ключові слова

іншомовне спілкування, міжкультурна компетенція, ретроспективний аналіз, професійне спілкування, foreign communication, inter-cultural competence, retrospective analysis, professional communication, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Сучасні вимоги та підходи до розвитку аграрної освіти/ Г. А. Чередніченко, Л. В. Вікторова, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця // Навчання іншомовного професійного спілкування студентів: монографія. – Київ : Інкос-Видавництво, 2013. – С. 281-293.

Зібрання