Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено сутність амортизації. Розкрито методи нарахування амортизації. Доведено, що процес нарахування амортизаційних відрахування в Україні законодавчо врегульований. The article presents the essence of depreciation. Disclosed depreciation methods. It is proved that the process of calculation of depreciation deductions in Ukraine legally regulated.

Опис

Ключові слова

амортизація, підприємство, бухгалтерський облік, методи нарахування амортизації, малоцінні необоротні матеріальні активи, кодекс, depreciation, enterprise, accounting, depreciation methods, lawbook., кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів / Л. М. Духновська, С. Ю. Скоморохова, О. А. Горбачова // Вісник одеського національного університету. - Одеса, 2014. – Т. 19, Вип. 1/2. – С. 156-156. - (серія «Економіка»)

Зібрання