Розв’язок стаціонарної задачі рівняння теплопровідності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

статті розглянуто програмні реалізації розв’язку рівняння теплопровідності за допомогою математичного пакета MathCAD. Проаналізовано переваги використання інформаційних технологій у процесі розв’язку задач математичної фізики порівняно з традиційними методами під час навчання студентів у ВНЗ. Специфіка поєднання у процесі розв’язання задач мате матичної фізики і вбудованих функцій середовища MathCAD надає можли вість уникнути громіздких виразів. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень є методичні, математичні й алгоритмічні аспекти створення ефективних програмних реалізацій чисельних методів у середовищі MathCAD.

Опис

Ключові слова

MathCAD, частинні похідні, рівняння теплопровідності, вбудовані функції, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маковецька, С. В. Розв’язок стаціонарної задачі рівняння теплопровідності / С. В. Маковецька, О. Л. Сєдих, І. А. Фоменко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 86–92.

Зібрання