Дослідження реакційної здатності кверцетину та рутину методами комп’ютерної хімії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено просторову будову та енергетичні характеристики основних представників групи біофлавоноїдів – кверцетину та рутину – методами молекулярної механіки та квантової хімії. Аналіз розподілу електронних зарядів на атомах, що утворюють гідроксильні групи, свідчить, що кверцетин значно легше вступає в реакції з вільними радикалами, виявляючи більш високу антиоксидантну здатність. The spatial structure and energy characteristics of the main representatives of a group of bioflavonoids - quercetin and rutin - the methods of molecular mechanics and quantum chemistry. Analysis of the distribution of electronic charges on the atoms forming hydroxyl groups, testifies to that quercetin significantly easier reacts with free radicals, showing a higher antioxidant capacity.

Опис

Ключові слова

біофлавоноїди, кверцетин, рутин, молекулярна механіка, квантова хімія, bioflavonoids, quercetin, rutin, molecular mechanics, quantum chemistry, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Дослідження реакційної здатності кверцетину та рутину методами комп’ютерної хімії / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. - №43, 2012. – С. 62-67.

Зібрання